บริการของเรา

        ::: บริการรับทำบัญชีครบวงจร :::

 

  • บริการงานด้านบัญชีและภาษีอากร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

 

  • บริการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน (Audit)

 

  • บริการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

 

  • บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ (ทุนจดทะเบียน/กรรมการ/ที่ตั้ง)

 

  • บริการวางระบบงานบัญชี

 

  • บริการรับเป็นที่ปรึกษางานด้านบัญชีและภาษีอากร

 

  • บริการจัดหาพนักงานบัญชี

 

  • บริการรับสอนงานด้านบัญชี การปิดงบการเงิน การยื่นแบบภาษี

 

  • บริการรับทำ Visa และ Work Permit