เกี่ยวกับเรา

บัญชีรุ่นใหม่ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา 

บริษัท เอท พลัส ทู แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

จะดูแลเพื่อให้ท่านในฐานะผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกับภาระทางบัญชีและภาษีอากร

ด้วยบริการแบบเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า การทำงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ตรงเวลา ได้มาตรฐาน  

ลูกค้าจึงวางใจได้ในเรื่องบัญชีและภาษี

สำหรับท่านที่มีกิจการอยู่แล้วและท่านที่เปิดกิจการใหม่

      ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้นิติบุคคลตั้งใหม่ มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันเริ่มกิจการ จัดหาผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ภายใน 60 วัน และมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ทำบัญชีให้จัดทำบัญชีตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งถ้าหากกิจการของท่านกำลังมองหาผู้ทำบัญชีดังกล่าวอยู่ ทาง บริษัท เอท พลัส ทู แอคเคาท์ติ้ง จำกัด มีความยินดีที่จะนำเสนองานบริการด้านบัญชี และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

หากท่านประสบปัญหาดังนี้ไม่มีพนักงานจัดทำบัญชี

  • ทำบัญชีไม่ถูกต้อง

  • ประสบปัญหาในด้านภาษีอากร

  • ยื่นแบบภาษีไม่ถูกต้องไม่ทันตามกำหนด

  • ระบบเอกสารไม่มีระบบระเบียบ

  • เปิดกิจการใหม่ไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรตรงไหนดี

       รายชื่อบริษัทในเครือของเรา

  • บริษัท เอท พลัส ทู แอคเค้าติ้ง จำกัด
  • บริษัท 82 ออดิตติ้ง จำกัด
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอท พลัส ทู บิสซิเนส
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจพีเอ การบัญชี
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี เอ็กซ์เพรส