ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2561 ได้ หากไปเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด

เป็นไปตามคาดเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด โดยให้ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเมืองรองในช่วงวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 สามารถนำใบเสร็จมาใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561ซึ่งจะยื่นแบบในช่วงต้นปี 2562 ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้คนไปท่องเที่ยวในจังหวัดรอง ๆ มากขึ้น เป็นการกระจายรายได้ แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น กระปุกดอทคอมจึงนำรายละเอียดเรื่องนี้มาบอกให้ทราบกัน

 

 

  • เมืองรองมีจังหวัดอะไรบ้าง

สำหรับ 55 จังหวัดเมืองรองที่เราสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษีได้นั้น ประกอบด้วย  

ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย* พิษณุโลก* ตาก* เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย* ลำพูน อุตรดิตถ์ ลำปาง* แม่ฮ่องสอน* พิจิตร แพร่ น่าน* กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี* อุบลราชธานี* หนองคาย เลย* มุกดาหาร บุรีรัมย์* ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร* นครพนม* ร้อยเอ็ด* มหาสารคาม บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 12 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี สุพรรณบุรี นครนายก สระแก้ว ตราด* จันทบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี

ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช* พัทลุง ตรัง* สตูล ชุมพร* ระนอง* นราธิวาส* ยะลา ปัตตานี

 

ทั้งนี้ อาจจะมีการเสนอเมืองท่องเที่ยวรองเพิ่มเติมอีก เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ 22 จังหวัด ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในครั้งนี้ คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดที่เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยว แต่ทางกระทรวงการคลังก็ระบุว่า อาจจะมีการพิจารณามาตรการทางภาษีภายหลังได้เช่นกัน

 

  • เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษี 2561 ได้เท่าไร ?

สำหรับบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเมืองรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 มาหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

แต่หากเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท จัดอบรมสัมมนา สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มอีก 100% โดยรวมทั้งค่าห้องพัก ค่าขนส่งต่าง ๆ

 

 

  • ต้องเป็นค่าใช้จ่ายประเภทไหนถึงได้ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว 2561

          ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศกฎหมายออกมาอย่างเป็นทางการ แต่เบื้องต้น ค่าใช้จ่ายที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรองได้นั้น อย่างเช่น

– ต้องเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด ช่วงวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561

– เป็นค่าที่พักในโรงแรมเมืองรองที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

– เป็นค่าที่พักโฮมสเตย์เมืองรองที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

– เป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

– เป็นค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ร่วมกับจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง ตามเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

– ค่าแพ็กเกจทัวร์สำหรับการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยมีค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าเช่าเรือ ค่าเช่ารถ ค่าอากร ค่าเข้าชมการแสดง ค่าดำน้ำ ฯลฯ

 * ทั้งนี้ รอการประกาศเงื่อนไขและรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวได้ที่ กรมสรรพากร
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิ์ขอหักลดหย่อนภาษีได้ที่ กรมสรรพากร

 

  • ใช้หลักฐานอะไรเพื่อลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง ?

ครั้งนี้สามารถใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และใบเสร็จรับเงินที่แสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นหลักฐานในการยื่นหักลดหย่อนภาษีได้เลย แต่ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน ต้องระบุชื่อผู้มีเงินได้ที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน รวมทั้งวัน เดือน ปีที่จ่ายเงินไว้อย่างชัดเจน

 

 

  • ลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยว ใครสามารถใช้สิทธิ์ได้ ?ต้องย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ลดหย่อนภาษีจากโครงการนี้ เพราะหากเราเป็นคนที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยวได้ แต่สำหรับคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ทุกปี คนเหล่านี้นี่เองที่จะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์มากกว่าใครเพื่อนเห็นจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงที่เสียภาษีในฐานที่สูง

 

  • ลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวเมืองรองได้เงินคืนเท่าไร ?อย่างที่บอกไปว่า เราสามารถนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งจะต้องคำนวณตามขั้นภาษีของคุณด้วยค่ะ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดูได้จากตารางข้างล่างนี้ ซึ่งอัตราภาษีแบ่งเป็นขั้นตามรายได้สุทธิ

สรุปได้ว่าผู้มีเงินได้จะได้รับภาษีคืนเท่าไร ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของตัวเอง เช่น ผู้ที่มีฐานภาษี 35% หากจ่ายเงินสำหรับการท่องเที่ยวเมืองรอง ไป 15,000 บาท จะได้ภาษีคืนถึง 5,250 บาทเลยทีเดียว ซึ่งเป็นอัตราคืนภาษีสูงสุดของนโยบายนี้ ขณะที่ผู้ที่มีฐานภาษี 5% หากจ่ายเงินค่าพักโรงแรมและการท่องเที่ยวไป 15,000 บาทเต็มจำนวน ก็จะได้ภาษีคืนเพียง 750 บาทเท่านั้น

          ใครที่วางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดรอง ๆ ในช่วงปี 2561 ก็อย่าลืมขอใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปไว้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษี 2561 ในช่วงต้นปี 2562 ด้วยนะคะ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *