สมัครงาน

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20  ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft word, Excel ได้ดี
 • พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ ได้ดี
 • สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีความคล่องแคล่ว และมีใจรักในงานด้านเอกสาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน
 • มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ขยัน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดี, ใจกว้าง, ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร   :

 • Resume ประวัติย่อ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1  รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   :

 • งานบัญชีและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานรับส่งเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20  ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีใบขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือ มีคดีความฟ้องร้อง
 • มีประวัติที่ดี และ สอบประวัติได้ มีบุคคลค้ำประกัน
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความชำนาญเส้นทางกรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร   :

 • Resume ประวัติย่อ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1  รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ   :

 • รับ-ส่งเอกสารในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล,ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจสามารถเข้ามายื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งใบสมัคร  มาที่  บริษัท เอท พลัส  แอคเคาท์ติ้ง จำกัด  

111  ซ.ลาดพร้าว87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310  

หรือทางอีเมลล์  8plus2.acc @gmail.com

และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-546-4423 ( คุณพลอย:ฝ่ายบุคคล )