สนใจร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี (Full-Time)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง - ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Express ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กรณีไม่มีประสบการณ์ ขอให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 • มีทักษะการเจรจาสื่อสาร พูดจาฉะฉาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับทีมได้
 • มีทัศนคติเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ รักงาน รักเพื่อนร่วมงาน รักบริษัท
  มีความสุขกับการทำงาน พร้อมจะเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร   :

 • Resume ประวัติย่อ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1  รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ   :

 • งานบัญชีและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี (Part-Time)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง - ชาย ไม่จำกัดอายุ
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Express ได้ดี
 • กรณีไม่มีประสบการณ์ ขอให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 • มีทักษะการเจรจาสื่อสาร พูดจาฉะฉาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับทีมได้
 • มีทัศนคติเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ รักงาน รักเพื่อนร่วมงาน รักบริษัท
  มีความสุขกับการทำงาน พร้อมจะเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร   :

 • Resume ประวัติโดยย่อ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1  รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมตัวจริง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

หน้าที่ความรับผิดชอบ   :

 • งานทะเบียนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจสามารถเข้ามายื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งใบสมัคร  มาที่  บริษัท เอท พลัส  แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

111  ซ.ลาดพร้าว87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310

หรือทางอีเมลล์  8plus2.acc @gmail.com

และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086-546-4423 ( คุณลิ้งค์:ฝ่ายบุคคล )